Erfgoed Jong verwelkomt honderdste lid

Op 27 mei 2021 is het honderdste lid toegetreden tot jongerennetwerk Erfgoed Jong. Een mijlpaal waaraan een aantal geslaagde samenwerkingen en activiteiten voorafgingen.  

2020: Een succesvol jaar 

Sinds Erfgoed Jong in april 2019 een doorstart maakte, groeit het netwerk onophoudelijk. Juist in deze tijd is deel uitmaken van een relevant erfgoednetwerk voor jongeren belangrijker dan ooit. Ook kreeg  Erfgoed Jong als klankbord voet aan de grond binnen de erfgoedsector. De afgelopen tijd organiseerde  Erfgoed Jong een aantal succesvolle online activiteiten en ging het nieuwe samenwerkingen aan, onder andere met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en het Mondriaan Fonds voor de online netwerkbijeenkomst HERE: Heritage Reflections, met de Katoendrukkerij in Amersfoort en met het  initiatief De Kerkvernieuwers. Ook voor de komende tijd staan samenwerkingen en opdrachten van  diverse erfgoedorganisaties gepland. Logisch ook, het netwerk zit vol enthousiaste jongeren die staan  te trappelen het erfgoedveld te betreden. De leden hebben uiteenlopende achtergronden, zij studeren  en/of werken zowel binnen de materiële en immateriële erfgoedsector of hebben hier simpelweg  interesse in.  

Erfgoed Jong: lef, kennis en verassende perspectieven  

Erfgoed Jong is een onafhankelijk landelijk netwerk van jongeren tussen 16 en 30 jaar oud met  interesse in én een mening over (im)materieel erfgoed. Met lef, kennis en verrassende perspectieven  willen leden van Erfgoed Jong de erfgoedwereld van nieuwe impulsen voorzien. Het doel is om de stem  van jongeren binnen de erfgoedsector te laten klinken, zodat jongeren de kans krijgen zich te  ontwikkelen én om de erfgoedsector te verrijken met een jong geluid en frisse blik. Een win-win  situatie dus. Erfgoed Jong-leden komen meerdere keren per jaar samen tijdens netwerkborrels en (inhoudelijke) activiteiten op bijzondere locaties of online. Deze activiteiten worden door de leden zelf  georganiseerd. Een stuurgroeplid ondersteunt hen hierbij. Daarnaast zet de stuurgroep opdrachten  van uiteenlopende opdrachtgevers uit onder de leden.  

Stuurgroep 

De stuurgroep van Erfgoed Jong opereert onder de vlag van het Nederlands Openluchtmuseum (NOM)  en het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN). Erfgoed Jong heeft de wens om in de  toekomst ‘powered by’ een andere erfgoedinstelling te zijn of volledig zelfstandig te gaan opereren.  

Meedoen? 

Klinkt Erfgoed Jong voor jou interessant? Ben je benieuwd naar de mening van jongeren over jouw  project? De stuurgroep staat je graag te woord bij vragen en ideeën en de honderd jonge erfgoed professionals staan klaar om met hun mening, expertise en visie jouw organisatie verder te helpen. Kijk voor meer informatie op www.erfgoedjong.com, volg ons op Instagram, Facebook en LinkedIn of  mail naar erfgoedjong@gmail.com om de stuurgroep te bereiken. De stuurgroep bestaat uit: Jacomine  Hendrikse (NOM), Susanne Verburg (KIEN) en Kelly Boender (KIEN).