Vijf vragen aan… Jacomine Hendrikse van Erfgoed Jong

Jacomine Hendrikse

 

In de rubriek ‘Vijf vragen aan…’ stelt de redactie van de Erfgoedstem vijf vragen aan prominente of opvallende mensen in de sector. Deze keer is dat Jacomine Hendrikse, één van de oprichters en lid van de stuurgroep van Erfgoed Jong.

Wie ben jij?

Mijn naam is Jacomine Hendrikse. Ik ben historicus en werk als fondsenwerver bij het Nederlands Openluchtmuseum. Ook zit ik in de stuurgroep van Erfgoed Jong. Twee jaar geleden heb ik, samen met drie jonge collega’s, dit netwerk opgericht voor jongeren van 16 tot 30 jaar oud met interesse in immaterieel en materieel erfgoed. Zelf val ik ook in de doelgroep: ik ben 27 jaar.

Wat is het leukste aan jouw functie bij Erfgoed Jong?

Het is ontzettend leerzaam om een netwerk op te zetten en op strategisch niveau na te denken over de vorm die dat moet krijgen. In de eerste maanden heb ik vooral energie gestoken in het aantrekken van leden, opzetten van communicatiekanalen en organiseren van activiteiten. Het geeft me heel veel voldoening en plezier om te zien dat veel dingen nu meer vanzelf gaan! We tellen nu honderd leden en groeien hard, er zijn actieve werkgroepen die leuke activiteiten organiseren en mooie social media content maken en de erfgoedsector weet ons steeds beter te vinden voor opdrachten. Erfgoed Jong is nu echt een netwerk van en voor jongeren, waarin de rol van de stuurgroep zo klein mogelijk is.

Ook lid worden van Erfgoed Jong? Aanmelden is gratis en kan via https://www.erfgoedjong.com/aanmelden.

Wat is jouw bijdrage aan de erfgoedsector?

Helaas worden jongeren, in de erfgoedsector én daarbuiten, nog te vaak niet serieus genomen. Ik vind het belangrijk dat jonge mensen van zich laten horen. Dat kan als individu best spannend zijn, daarom is het zinvol om je aan te sluiten bij Erfgoed Jong. Erfgoed Jong geeft jongeren – de erfgoedprofessionals, museumbezoekers of ambachtsmensen van de toekomst – een stem.

Allerlei instellingen benaderen Erfgoed Jong voor vraagstukken op het gebied van erfgoed. De stuurgroep zet deze opdrachten uit onder de leden. We streven ernaar dat deze opdrachten altijd bezoldigd zijn, want jongeren worden onder het mom van werkervaring al vaak genoeg gevraagd om onbezoldigd een serieuze klus uit te voeren. Ik vind het mooi om te zien dat er steeds meer ruimte en waardering komt voor jong perspectief en de kennis van jongeren.

En als fondsenwerver maak ik natuurlijk mooie projecten mogelijk door het verzorgen van de financiering, een prachtige manier om een bijdrage te leveren aan de sector!

Welke erfgoedlocatie in Nederland zou je ons aanraden eens te bezoeken?

Hou het dichtbij. Wat weet je eigenlijk van de moskee waar je elke dag langs fietst, de beelden langs de weg die je neemt of het monumentale pand waar je op uitkijkt? Ga er eens naar binnen, praat er met mensen over of zoek er informatie over op.

Een erfgoedinstelling die je de schoonheid en het bijzondere van je eigen omgeving helpt te waarderen is het Nederlands Openluchtmuseum. Sinds ik daar werk en meer heb geleerd over de boerderijen en huizen in het museum, kijk ik met andere ogen naar de boerderijen en huizen die ik tegen kom als ik in mijn vrije tijd door Nederland aan het racefietsen ben!

Hoe zie jij de toekomst van de erfgoedsector?

Ik maak me veel zorgen over klimaatverandering. Voor mij moet de toekomst van de erfgoedsector dan ook vooral groen duurzaam zijn. Om dat te bereiken zal er veel moeten veranderen, met een frisse blik moeten worden gekeken en out of the box moeten worden gedacht. Laat jongeren daar nu juist goed in zijn!