Erfgoedorganisaties doen aangifte tegen opzettelijk verwaarlozen en vernielen Huize Ivicke

Huize Ivicke in Wassenaar
Huize Ivicke in Wassenaar Foto: via Erfgoedvereniging Heemschut

Gisterochtend hebben Erfgoedvereniging Heemschut en het Cuypersgenootschap bij de politie in Wassenaar aangifte gedaan wegens het opzettelijk verwaarlozen en vernielen van het beschermde rijksmonument Huize Ivicke te Wassenaar door de eigenaar Monumenten Restauratie WH BV. En haar vooganger de Muntendamche Investeringsmaatschappij/Bever Holding. Grote man achter beide organisaties is R. van de Putte.

Aangifte is gedaan op wegens overtreding van de bepalingen in de Monumentenwet 1988/Erfgoedwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet op de economische delicten. Overtreding is hierbij een strafbaar feit. Beide erfgoedorganisaties willen een duidelijk signaal afgeven dat tegen verval door het opzettelijk verwaarlozen van beschermde rijksmonumenten wordt opgetreden en dat een eigenaar daar niet mee weg kan komen.

Vind hier meer informatie over Huize Ivicke: https://erfgoedstem.nl/?s=huize+ivicke