Fortwachterswoningen Nieuwe Hollandse Waterlinie aangewezen als rijksmonument

Fortwachterswoningen in Muiden
Fortwachterswoning in Muiden Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed


De dubbele fortwachterswoning van de Kazernestraat 6-8 in Muiden is aangewezen als rijksmonument.

De woning, ontworpen door C.R.T. Kraijenhof, dateert uit het laatste kwart van de 19e– eeuw en werd gebouwd als onderkomen voor (gezinnen van) twee beambten die het exercitieterrein en militaire gronden  van de Vesting Muiden bewaakten. De woning is aangewezen in het kader van het aanwijzingsprogramma Nieuwe Hollandse Waterlinie.