Extra ‘werkgeld’ voor Friese monumenten

cc by sa 3.0
Stadhuis Bolsward Foto: RCE via wikimedia

Diverse Friese panden krijgen een opknapbeurt. De provincie Friesland investeert vanuit het werkgelegenheidsprogramma Wurkje foar Fryslân dit jaar 1,5 miljoen euro extra in de subsidieregeling monumenten. Hierdoor bedraagt de subsidieregeling €3,7 miljoen. Dankzij het besluit kan een flink aantal monumentale en karakteristieke panden in Friesland investeren in restauratie, onderhoud en herbestemming. De gebouwen krijgen hierdoor een flinke opwaardering, en in sommige gevallen een nieuwe functie, waardoor ze in goede staat het landschap mee blijven bepalen.

Ouderenjournaal