Geld voor landschapsprogramma Oranjekanaal West

De provincie Drenthe heeft op advies van de gebiedscommissie Zuidwest Drenthe ingestemd met het subsidieverzoek van de gemeente Midden-Drenthe, voor de uitvoering van het landschapsprogramma Oranjekanaal West. In het project wordt samen met bewoners van de dorpen Oranje, Hijken en Hooghalen, de regionale identiteit van het landschap versterkt door het herstel en de ontwikkeling van streekeigen elementen op het gebied van groen, cultuurhistorie en recreatie.

Provincie Drenthe