Ondersteuning voor Gelderse gemeenten bij erfgoedkoers en verkiezingen

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 biedt het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie van Provincie Gelderland (een verband tussen de Provincie Gelderland, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Vereniging van Nederlandse Gemeenten – afdeling Gelderland, Stichting Monumentenwacht Gelderland en het Gelders Genootschap) aan gemeenten en politieke partijen inspirerende voorlichting over erfgoedbeleid en het belang daarvan voor de gemeente. Voor een raadscommissie, een politiek debat, een thema-avond of andere gelegenheid waar erfgoed en ruimtelijke kwaliteit aan de orde komen.

OOST