‘Gemeente moet leegstaand monument ‘de Holland’ onderhouden’

Zolang er nog geen duidelijkheid is over de toekomst van het monument De Holland aan de Burgemeester de Raedtsingel moet de gemeente voor het noodzakelijke onderhoud zorgen. (…) Het staat leeg in afwachting van de overdracht van het gemeentelijke eigendom aan een marktpartij. Zolang er door de projectontwikkeling nog geen nieuwe bestemming is gevonden, wordt het eigendom niet getransporteerd. In de stad wordt al enkele jaren geklaagd over de verslechterde staat waarin het monument zich bevindt. Het is ontworpen voor verzekeringsmaatschappij de Holland.

Dordrecht.net