Deze site is 'Under Construction', nog even geduld
Public Domain
Kampen, Overijssel Foto: Hsf-toshiba via wikimedia

Gemeente, provincie en RCE: Kogge Kampen wordt tentoongesteld

De gemeente Kampen, de provincie Overijssel en de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed (RCE) hebben vastgelegd op welke wijze er verder moet worden omgegaan met de kogge bij Kampen die op dit moment geborgen wordt. Er zijn afspraken gemaakt over het conserveren en tentoonstellen van de IJsselkogge alsmede de aak en de punter. De drie schepen worden op dit moment geborgen in de IJssel nabij Kampen. Volgens de Kampense Burgemeester Koelewijn, is hiermee nogmaals bevestigd dat de kogge zal worden tentoongesteld: “Met de ondertekening van de intentieovereenkomst wordt nogmaals bevestigd, dat er geen twijfel is dat de IJsselkogge na conservering in Kampen wordt geëxposeerd”.

Het proces zal bestaan uit drie stappen. Na de berging zal gekeken worden of de schepen geschikt zijn voor conservering. Als blijkt dat dat zo is, worden de schepen eerst in Lelystad geconserveerd. Na de termijn van conservering wordt in elk geval de IJsselkogge in Kampen geëxposeerd. De gemeenteraad heeft daarvoor inmiddels geld beschikbaar gesteld. Over het exposeren van de aak en de punter heeft de gemeente nog geen besluit genomen. Dit zal naar verwachting in april/ mei 2016 door het Rijk genomen worden.

Expositie
De provincie en het Rijk werken mee aan de expositie van de IJsselkogge. De gemeente wordt geen eigenaar, maar krijgt de IJsselkogge van de RCE in bruikleen. De gemeente moet zorg dragen voor een expositieruimte die voldoet aan de eisen van het Rijk. Hoe en op welke wijze dit gebeurt, wordt de komende periode met de RCE en de betrokken partijen verder uitgewerkt.

The following two tabs change content below.

Caspar Steinebach

Caspar Steinebach (Leiden, 1984) woont in Utrecht. Hij studeerde journalistiek in Zwolle en archeologie in Amsterdam. Sinds 2013 is hij redacteur archeologie bij de Erfgoedstem. Voor TGV Teksten en Presentaties in Leiden deed hij onderzoek naar de beeldvorming van Nederlandse archeologie in de media. In 2014 richtte hij, CultureRoad op, dat zich bezig houdt met culturele producties.