Gemeente Renkum gaat toch archeologisch onderzoek doen op Landgoed Dreyeroord

Ondanks bezwaren van Heemschut, de AWN en de Stichting Behoud Erfgoed WOII wilde de gemeente Renkum aanvankelijk geen archeologisch onderzoek doen naar resten uit de Tweede Wereldoorlog bij het bouwrijp maken en de bouw van villa’s op het terrein van Landgoed Dreyeroord. Nadat de historische organisaties de Bergings- en Identificatiedienst van het Ministerie van Defensie hebben ingeschakeld en de regioarcheoloog op de hoogte hebben gesteld is de gemeente toch overstag gegaan. Het terrein heeft middelhoge archeologische waarden.