Heemschut richt nieuwe werkgroep op voor eerherstel Vooroorlogse Arbeiderswijken

Werkgroep Vooroorlogse Arbeiderswijken. Foto: Heemschut

Hoe groter het woningtekort, hoe meer er wordt gesloopt. Dat treft vooral vooroorlogse sociale huurwoningen. Veelal geliefde woningen en buurten, met een stevige sociale structuur en meer dan eens cultuurhistorisch waardevol. De onnodige en schadelijke sloopdrift in dit soort wijken heeft geleid tot de vorming van een nieuwe landelijke werkgroep door erfgoedvereniging Heemschut.

De werkgroep wil de argumenten aandragen voor renovatie en eerherstel van deze waardevolle buurten. Die zijn er te over: financieel, volkshuisvestelijk en ook uit het oogpunt van duurzaamheid, want niets is zo milieubelastend als sloop. Bovenal gaat het natuurlijk om het koesteren van cultuurhistorische waarden en de sociale structuur.