Deze site is 'Under Construction', nog even geduld

Gemeente Rijswijk: geen overname gedenknaald

De berichtgeving rondom de eigendomskwestie van de Rijswijkse Gedenknaald neemt toe. De gemeente wil daarom graag haar voorlopige standpunt verduidelijken. (…) Gezien de huidige stand van zaken ziet het er niet naar uit dat de gemeente als eigenaar van de Naald naar voren zal treden, omdat bij doorlichten van verschillende scenario’s bleek dat de Naald in goede handen is bij de RGD en op dit moment geen gevaar loopt. De gemeente zal een officieel verzoek met randvoorwaarden afwachten, alvorens zij een definitieve beslissing zal nemen.

Midvliet.com

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.