Gemeente Ronde Venen gaat nieuwe monumenten aanwijzen

Starttoren Vinkeveen Foto: Gemeente De Ronde Venen

In de acht dorpen van De Ronde Venen staan veel historische gebouwen. Een klein deel hiervan is zó bijzonder dat de gemeente ze voor de toekomst wil behouden. Deze molens, gemalen, boerderijen, woonhuizen, bruggen en forten vertellen ons over de geschiedenis van de gemeente. Om dit verhaal te kunnen vertellen en om de gebouwen voor de volgende generaties te bewaren, krijgt een aantal in 2020 de status van gemeentelijk monument.

De komende maanden neemt de gemeente met vier deskundige inwoners en twee experts alle bouwwerken in De Ronde Venen onder de loep. Interessante gebouwen die uit deze inventarisatie naar voren komen kunnen in aanmerking komen om gemeentelijk monument te worden. Het gaat dan om bouwwerken die het lokaal-historische verhaal vertellen. Bijvoorbeeld de starttoren in de Vinkeveense Plassen; een karakteristiek en zeldzaam bouwwerk dat echt bij De Ronde Venen hoort.

In juni start gemeente De Ronde Venen een campagne om erachter te komen welke gebouwen inwoners belangrijk vinden en willen behouden voor de toekomst. Dit zijn waarschijnlijk andere gebouwen dan de deskundigen selecteren. Het zijn bouwwerken waarmee iemand persoonlijk een band me heeft, zoals een school van vroeger, of met een bijzonder lokaal-historisch verhaal. Bij de beoordeling kijkt de gemeente naar het aantal keren dat een gebouw is ingediend en de uitleg van de indiener.

Burgemeester Maarten Divendal: “Het is belangrijk dat we oude en mooie gebouwen bewaren voor de komende generaties. Gebouwen die experts belangrijk vinden, maar vooral bouwwerken waar onze inwoners om geven en waar zij een geschiedenis mee hebben. Ik ben benieuwd naar de verhalen erachter. Want juist deze verhalen maken deze gebouwen van waarde.”

De komende maanden gaan de experts alle gebouwen onderzoeken. Het indienen van een bijzonder gebouw door inwoners kan in juni. De officiële bekendmaking volgt via gemeentepagina, krant en sociale media. Contactpersoon voor meer informatie is Gertjan de Boer (g.deboer@derondevenen.nl).