Gered! Geen sloopvergunning voor de luxe monumentale boerderij in Beilen

Terhorst 10 in Beilen.

Drie weken geleden vroegen wij ons af: wat is hier aan de hand? We hadden een alarmerend bericht gekregen over een verleende sloopvergunning voor een luxe monumentale boerderij die een jaar geleden nog voor 9 ton op Funda stond. Een soortgelijke boerderij, direct aan de overkant van de weg stond wel geregistreerd als rijksmonument .

Na het plaatsen van het bericht in de nieuwsbrief hoorden we dat de nieuwe eigenaar graag een tweede verdieping in de boerderij wilde hebben, maar vanwege de constructie kon dat niet, dus vroeg hij een sloopvergunning aan. De gemeente heeft deze vervolgens verleend ‘omdat er toch al zoveel aan de boerderij veranderd was’.

Sloopvergunning ingetrokken

Deze week kregen we goed bericht: de eigenaar gaat de sloopvergunning intrekken. Na een goed gesprek met Drents Agrarisch Erfgoed en de Commissie Drenthe van Heemschut, kan er volgens de eigenaar met een minder ingrijpende aanpak worden volstaan. De hoofdvorm, de uitstraling, de gebinten en de voor- en straatgevels zullen behouden blijven. Daarbij worden alleen de noodzakelijke onderdelen vervangen.

Bekijk de boerderij op Funda