Goes wil bevolking betrekken bij in stand houden van erfgoed

Goes telt nogal wat monumenten (…) het is op dit moment niet precies duidelijk hoe dat ervoor staat, omdat het voor een groot deel in handen is van particulieren en of stichtingen. "Ik wil daarom het komende halfjaar een totaalbeeld krijgen van het aantal monumenten, de eigenaren, de staat en de begroting", zegt De Bat. (wethouder red.)(…) wat mij betreft gaan we Goesenaren die voor hun stad staan ervoor inzetten. Ik hoop dan ook dat er mensen opstaan met ideeën.”

PZC.