Groningen moet op zoek naar geld voor monumenten

cc by sa 3.0
Winkelstraat Groningen. Foto: RCE via wikimedia

De gemeente Groningen moet op zoek naar geld voor de gemeentelijke monumentenzorg. De rijkssubsidie voor de monumentenzorg houdt per 2015 op en dus moet er geld gevonden worden in de eigen begroting. De monumentenzorg in de stad was tot nu toe geheel afhankelijk van de rijksbijdrage. Voor de komende jaren is nog niets geregeld. Bij de behandeling van de gemeentebegroting moet duidelijk worden hoe het verder moet met de monumentenzorg in de stad.

rtvnoord.nl