Deze site is 'Under Construction', nog even geduld
Hippolytuskerk, Winsum, scheuren in de gewelven Foto: Angela Dellebeke, Blue Shield Nederland

Gronings erfgoed wordt 3D gescand

Door de aardbevingen in Groningen zijn talloze woningen en kerken beschadigd. Om dit erfgoed in stand te houden dan wel in de toekomst te kunnen restaureren wil Blue Shield Nederland 3D-scanning introduceren in het erfgoedveld. Hiertoe is een samenwerking opgestart met scan bedrijf 4Visualization –aangesloten bij het Blue Shield expert Netwerk – en met de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK).

De samenwerking met de SOGK is geen toeval: het overgrote deel van de kerken in het aardbevingsgebied heeft namelijk het Internationale Kenteken (blue shield) toegekend gekregen. Dit teken van het Haagse Verdrag 1954 houdt in dat de met dit kenteken uitgeruste locaties in tijden van oorlog/rampen beschermd dienen te worden.

Hippolytuskerk
De Hippolytuskerk in Middelstum is als geschikte locatie uitgekozen. Deze gotische kruiskerk werd in de vijftiende eeuw gebouwd, mogelijk in opdracht van Onno van Ewsum na diens terugkomst uit het heilige land. Op de sacristie na is er sinds de verbouwing in 1523 weinig veranderd aan de kerk.

De sacristie is waarschijnlijk in de 16e eeuw toegevoegd. De toren is drie geledingen hoog en wordt bekroond door een zeventiende eeuwse lantaarn met koepel. In de toren hangt een carillon met 23 klokken, dat in 1662 vervaardigd is door de befaamde klokkengieter François Hemony. Met name de schilderingen in de kruising van de kerk naar het voorbeeld van een reeks houtsneden van Albrecht Dürer en het Hemony Carillon maken deze kerk zeer bijzonder.

Scanactiviteiten Groningen Foto: 4Visualization
Scanactiviteiten Groningen Foto: 4Visualization

Scanwerkzaamheden
Het scanbedrijf heeft medio juni gewerkt aan het maken van plattegronden en aangezichten in geschikte formaten. Om dit te bereiken is met een laserscanner de gehele kerk in kleur, van onder tot boven en van binnen en buiten gescand. Daarnaast zijn details van muurschilderingen, ornamenten en houtsnijwerk met een handscanner vastgelegd.

De resultaten worden in ieder geval verwerkt tot een presentatietool met 360graden foto’s en 3D modellen van de genoemde details ten behoeve van restauratie doeleinden. Aan het uitwerken van de scans wordt momenteel gewerkt. Blue Shield Nederland hoopt na de zomer door middel van een bijeenkomst in Groningen meer aandacht te kunnen genereren voor deze 3D techniek, voor preventie in de algemene zin en voor (meer) erkenning dat ook erfgoed in Nederland te maken heeft met reële bedreigingen.

Blue Shield Nederland
Blue Shield Nederland richt zich in alle samenwerkingen op het beschermen van het Nederlandse cultureel erfgoed tegen bedreigingen die het gevolg zijn van natuurrampen, molest en militaire handelingen. De consequenties voor erfgoed door de aardbevingen in Groningen laten zien dat daar noodzaak toe is.