Halbe Zijlstra bezoekt 50-er jaren dorp Nagele

De ‘geest’ waarin Nagele is gebouwd en ontwikkeld mag wat Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Halbe Zijlstra betreft niet verloren gaan. Hij ziet in Nagele een bijzonder dorp van uitzonderlijke culturele waarde. (…) Het bezoek van Zijlstra volgt op de opname in de Rijksnota ‘Kiezen voor karakter, Visie erfgoed en ruimte’. In deze nota schetst het kabinet haar visie op het borgen van onroerend cultureel erfgoed in de ruimtelijke ordening. De modernisering van de monumentenzorg wordt hiermee voortgezet.

Flevopost.nl

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.