Heemschut: ‘Behoud Landgoed Dreijeroord krijgt geen eerlijke kans’

Hotel Dreijeroord, Oosterbeek

Het bekende Hotel Dreyeroord in Oosterbeek, bekend van de Slag om Arnhem, wordt mogelijk gesloopt. De nieuwe eigenaar wil een zorgcomplex bouwen op de plaats van het huidige pand. Erfgoedvereniging Heemschut betwijfelt of behoud van het pand wel een eerlijke kans krijgt.

Heemschut Gelderland heeft kennis genomen van alle informatie die de afgelopen twee weken in het nieuws is verschenen over de plannen rond Hotel Dreyeroord. De mogelijke sloop heeft enorm veel emoties opgeroepen en reacties, zelfs tot buiten onze landsgrenzen, teweeg gebracht. Ook Heemschut maakt zich grote zorgen over het voortbestaan van Dreyeroord.

Plannen eigenaar
Al geruime tijd staat het markante pand leeg. Op zoek naar een nieuwe functie heeft zich een projectontwikkelaar gemeld, die hier zorgappartementen wil realiseren. Heemschut Gelderland verbaast zich dat de eigenaar met een programma komt dat bij voorbaat al niet past in het huidige gebouw. Ze verbaast zich verder dat het college van B&W van de gemeente Renkum zo makkelijk meegaat in het verhaal van de projectontwikkelaar voor sloop.

Heemschut vindt dat in de afweging van het college ook de historie en levende sentimenten dienen te worden gerespecteerd. Daarbij mag afbraak van een gebouw pas plaatsvinden als plannen voor vervangende nieuwbouw volgens alle procedures succesvol en onomkeerbaar zijn afgerond.

Gezien alle ophef rond de sloop heeft Heemschut het College aanbevolen om een oplossing te zoeken waarbij tenminste het aanzien van het huidige gebouw en de naam Dreyeroord worden gehandhaafd.