Heemschut blij met conclusies Commissie Bescherming Cultureel Erfgoed

Historisch rijtuig rijdend mobiel erfgoed
Historisch rijtuig Foto: Erfgoedvereniging Bond Heemschut/ Maria Stolk

Heemschut is blij met advies van de Commissie Bescherming Cultureel Erfgoed, onder leiding van Alexander Pechtold. De erfgoedvereniging ziet in het rapport de noodzaak terug dat er extra inzet nodig is voor de bescherming van roerende cultuurgoederen.

In het Mauritshuis in Den Haag heeft Alexander Pechtold vandaag het rapport “Van terughoudend naar betrokken: hoe cultuurgoederen onder de Erfgoedwet adequaat te beschermen” aan minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangeboden.

In dat rapport pleit de Commissie Bescherming Cultureel Erfgoed voor meer pro-actieve houding bij de bescherming van onze cultuurgoederen.

“Wij zijn blij met dit advies. Wij zien dat als een bevestiging voor onze inzet voor de aandacht voor roerende erfgoederen. Het is van groot belang dat er extra inzet wordt gepleegd op de nadere selectie en voordracht van unieke, onvervangbare, roerende cultuurgoederen zodat deze niet zonder meer uit ons land zullen verdwijnen”, zo stelt Karel Loeff directeur van Heemschut.

Heemschut voerde vorig jaar nog actie voor het behoud van het historische watervliegtuig Catalina voor Nederland. Helaas kon niet meer worden tegengehouden dat dit historisch belangrijke vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog werd verkocht en geëxporteerd naar de Verenigde Staten. Een beschermde status had dit kunnen voorkomen.

Meer recentelijk heeft Heemschut bij minister Van Engelshoven aangedrongen op bescherming van de bijzondere collectie rijtuigen behorend tot kasteel De Haar in  Haarzuilens. Deze collectie is eigendom van de stichting Paard en Karos in Leek en zal na restauratie worden ondergebracht in de stallen van kasteel De Haar, waar ze thuishoren. Heemschut vindt dit een voorbeeld van roerende objecten die via de Erfgoedwet moeten worden beschermd als cultuurgoed.

Heemschut
De Bond Heemschut bestaat sinds 1911 en zet zich al meer dan 100 jaar onafgebroken in voor het behoud van cultureel erfgoed. Heemschut betekent letterlijk het schutten (beschermen) van het heem (de eigen omgeving). Als erfgoedvereniging zetten we ons in voor de bescherming van waardevolle objecten en gebieden.