Heemschut wil dat de Beurs Almere een monument wordt

Foto: Ben te Raa, Heemschut.

Erfgoedvereniging Heemschut wil dat gebouw De Beurs in Almere Stad een  gemeentelijk monument wordt. De gemeente erkent de bijzondere waarde van het gebouw. Desondanks is een sloopvergunning afgegeven.  

Inmiddels is een extern waardestellend advies verschenen waarin ook het  nationale belang van het gebouw wordt genoemd: “De combinatie van  brutalisme en high-tech van het Beursgebouw, waarbij de techniek tot op  het kleinste detail is mee-ontworpen, is uniek in Nederland.” Het advies  is opgesteld door architectuurhistoricus Isabel van Lent. 

De gemeentelijke Commissie Welstand en Erfgoed noemt het gebouw een icoon en heeft een oproep gedaan aan de gemeenteraad om sloop van De Beurs te  voorkomen. 

Erfgoedvereniging Heemschut werkt onder de naam ‘Post 65 architectuur,  landschap en stedenbouw 1965-2000’ aan een inventarisatie van de  cultuurperiode 1965-2000. Almere is hofleverancier van deze periode. In  de stad ligt een kralenketting van gebouwen, landschappen en stedelijke  ruimten die iets vertellen over de tijd waarin ze zijn ontstaan en over  hoe we toen dachten. Als De Beurs ontbreekt, mist een parel.