Orgel op originele locatie in Jinsum. Foto Paul van Galen / Kris Roderburg RCE

Herbestemming Van Damorgel Jirnsum

In de Dorpskerk van Zoeterwoude is zaterdagmiddag 23 maart het Van Damorgel uit de voormalige hervormde Mauritiuskerk van Jirnsum (Friesland) in gebruik genomen. Het gaat om een tweeklaviers instrument uit 1869 van de firma L. van Dam en Zonen.

Reformatorisch Dagblad

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.