Herbestemmingssubsidie mogelijk voor verduurzamingsonderzoek

CC0
Referentiebeeld. Foto: MariaGodfrida via Pixabay

Het reduceren van het energieverbruik is een van de grootste opgaven voor de gebouwde omgeving in de komende decennia. Ook de monumentensector wil komen tot een CO2-reductie van 40% in 2030 en 60% in 2040 als gemiddelde voor het gehele monumentenbestand.

Daarom is het voor monumenteneigenaren vanaf de komende aanvraagperiode van 1 oktober t/m 30 november 2020 mogelijk om subsidie aan te vragen voor onderzoek naar het verduurzamen van niet-woonhuismonumenten.