Wie herkent het “Wiel van Buskers” in Buskersbos bij Winterswijk?

Het “Wiel van Buskers" in het Buskerbos, Winterswijk Beeld: Ronald Veenstra/ Maarten Koppen en dhr.M. Kosian

Tijdens hun afstuderen in 2013 voor de gemeente Winterswijk hebben Ronald Veenstra en Maarten Koppen bij een kaartenstudie van het Nationaal Landschap Winterswijk in het Buskersbos een vreemd ogend wielpatroon op de AHN2 (hoogtekaart) waargenomen. Het “Wiel van Buskers” was een mooie bijvangst van hun afstudeerproject, maar helaas hebben zij de precieze oorsprong en betekenis van het patroon niet kunnen achterhalen. Het raadplegen van historische kaarten doet vermoeden dat het ronde patroon is aangelegd in de periode 1930-1950. In het veld is het patroon te herkennen door ondiepe greppels.

Navraag bij Stichting Natuurmonumenten, waar het Buskersbos sinds de jaren 1920 in eigendom en beheer is, leverde geen antwoord op. De organisatie kon helaas niet vertellen wie de boswachter was in de periode 1930-1950 en heeft ook geen verklaring voor het patroon kunnen achterhalen.

Vervolgens zijn dhr. N. Willemse (RAAP), dhr. R. Van Beek (Leiden universiteit) en dhr. F. van Hemmen (Landschapshistoricus) geraadpleegd over de mogelijke betekenis. De eerste gedachten gingen uit naar een Sterrebos, maar door het ontbreken van symmetrie en de afwezigheid van het patroon op de historische kaarten viel deze mogelijkheid af. Dhr. F. van Hemmen gaf nog als mogelijkheid dat het patroon een verbeelding van een ‘Zonnewiel’ kan zijn. Dit is een veel gebruikt symbool in de Achterhoek uit de Bataafse tijd en staat voor hoop/een nieuw begin. In en rondom Winterswijk komt dit patroon regelmatig terug in gevelstenen en ramen.

Na de vondst hebben de vinders de kaart met het patroon laten bewerken door dhr. M. Kosian (RCE) voor een betere visualisatie.

De ontdekkers komen graag in contact met mensen die meer weten. Als u kennis van dit type patronen heeft of u kent iemand die mogelijk de betekenis ervan kent, neemt u dan contact op met Maarten Koppen, maartenkoppen@gmail.com

The following two tabs change content below.

Maarten Koppen

Laatste berichten van Maarten Koppen (toon alles)