Hervorming subsidies rijksmonumenten

Het kabinet wil de subsidies voor rijksmonumenten anders verdelen, zodat vanaf 2013 meer eigenaren ervan kunnen profiteren. De ministerraad heeft ingestemd met een brief aan de Tweede Kamer op voorstel van staatssecretaris Zijlstra (OCW) over de vernieuwing van het subsidiestelsel. (…) Er wordt niet meer geloot en eigenaars krijgen meer tijd om de aanvraag in te dienen, professionele behoudsorganisaties hebben voorrang, monumenten in slechte technische staat kunnen ook een subsidie krijgen het maximale subsidiepercentage wordt verlaagd naar 50% en de eigenaar moet 50% zelf betalen.

Rijksoverheid.nl