Deze site is 'Under Construction', nog even geduld
Het Reitdiep.
Het Reitdiep. Beeld via Google Maps

Het Groninger Landschap herstelt historisch verkavelingspatroon in Reitdiep

Het Groninger Landschap is begonnen met het graven van ondiepe, brede greppels in het Reitdiep-Midden. Hiermee wordt het historische verkavelingspatroon hersteld. Het Reitdiep behoort tot de oudste cultuurlandschappen van Europa.

Het oorspronkelijke verkavelingspatroon, dat aansluit bij het kronkelende verloop van oude laagtes en sloten, is op veel plaatsen goed bewaard gebleven. Op enkele plekken zijn de watergangen echter gedempt, deze watergangen worden nu teruggebracht in de vorm van greppels. Hiermee worden ook de terreinomstandigheden voor weidevogels verbeterd.