Nieuwe stichting Drents Agrarisch Erfgoed behoudt en beschermt cultuurlandschap

Publiek Domein
Noordsche Veld in Drenthe Foto: Gouwenaar via Wikimedia

Hunebedden, boerderijen, de Koloniën van Weldadigheid…Drenthe heeft behoorlijk wat uniek historisch erfgoed en dat verdient bescherming. Om die reden is onlangs de stichting Drents Agrarisch Erfgoed opgericht.

Grote vraagstukken over energietransitie, aanpassing van de landbouw, herstel van de biodiversiteit, verstedelijking en klimaatadaptatie hebben ook gevolgen voor de inrichting van Drenthe en het agrarisch erfgoed. De stichting wil zich graag inzetten voor het behoud van het Drents agrarisch erfgoed, zodat het erfgoed op een duurzame wijze doorgegeven kan worden aan de generaties na ons.