‘Historische buitenplaatsen moeten een landelijk platform krijgen’

Er moet een landelijk samenwerkingsvorm komen waar alle partijen die betrokken zijn bij historische buitenplaatsen en soortgelijke monumenten elkaar kunnen vinden. (…) Rijk en provincies zouden het oprichten van deze samenwerkingsvorm moeten ondersteunen. Dat is de belangrijkste aanbeveling die is voortgekomen uit het Jaar van de Historische Buitenplaats 2012.

GroeneRuimte

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.