Hoe Airborne Museum in Oosterbeek de gevolgen van de coronacrisis aanpakt

Airborne Museum Hartenstein
Airborne Museum Hartenstein. Foto: Daan van Oort

Na een verbouwing van 5 maanden zou het Airborne Museum op 13 maart zijn deuren openen. Juist op die dag gingen de coronamaatregelen in, waardoor nog niemand het gloednieuwe museum heeft kunnen zien. Het museum is gevestigd in de 19e eeuwse buitenplaats Hartenstein, waar de Britse luchtlandingstroepen in september 1944 hun hoofdkwartier hadden. Hartenstein is de afgelopen jaren gerestaureerd en weer volledig teruggebracht in de oorspronkelijke staat. Van eind oktober 2019 tot van met half maart 2020 was het museum gesloten voor een grootschalige verbouwing. De complete vaste presentatie is vernieuwd en er is een nieuwe kindertentoonstelling over vrijheid gebaseerd op het wereldberoemde verhaal Watership Down van Richard Adams.

De coronacrisis had direct tot gevolg dat de buitenlandse touroperators hun boekingen moesten annuleren. Hierbij gaat het om meer dan 20.000 personen, die niet op een later moment dit jaar alsnog zullen komen. En juist in dit jaar waarin we 75 jaar vrijheid vieren verwacht het museum extra veel bezoekers. Dit had voor het museum een heel bijzonder jaar moeten worden met voor het vierde jaar op rij een nieuw bezoekersrecord.

Het museum genereert meer dan 95% van zijn inkomsten zelf en is dus afhankelijk van opbrengsten uit ticket- en winkelverkoop. Door de sluiting heeft het museum geen inkomsten en dit heeft een enorme impact op onze financiële situatie. Het museum staat er dan ook slecht voor. Om de financiële gevolgen het hoofd te kunnen bieden zijn de volgende stappen gezet:

  • Er is een NOW regeling aangevraagd bij de Rijksoverheid om een tegemoetkoming te krijgen voor de loonkosten.
  • Er is uitstel van alle belastingen aangevraagd.
  • Er zijn betalingsregelingen getroffen met alle leveranciers, zodat verplichtingen kunnen worden gespreid over een langere betalingstermijn. Alle leveranciers hebben hiermee ingestemd.
  • Het museum heeft bij alle fondsen die een toekenning hebben gedaan voor het masterplan, een voorschot van 100% opgevraagd. Normaliter bevoorschotten fondsen 80% en ontvangt een museum na afrekening de laatste 20%. Alle fondsen hebben hier gehoor aan gegeven.
  • Het merendeel van de vrijwilligers ziet voor de rest van 2020 af van hun vrijwilligersvergoeding.
  • Het museum bereidt kredietvoorzieningen voor in de vorm van een hypothecaire banklening om het verlies (en dus het tekort eind 2020) te kunnen dekken. Om de voorwaarden voor deze lening zo gunstig mogelijk te laten zijn, hebben wij hulp gevraagd aan de vier Airborne gemeenten en de provincie Gelderland. Onze hulpvraag bestaat primair uit het verkrijgen van een garantstelling om een zo laag mogelijke rente te kunnen krijgen van de bank. Daarnaast onderzoeken wij of we aanspraak kunnen maken op het noodpakket van cultuur. Het noodpakket voor cultuur is primair bedoeld voor culturele instellingen die in de zogenaamde Basis Infrastructuur zitten en dus rijkssubsidie ontvangen. Momenteel is dit noodpakket misschien toegankelijk voor regionale en lokale musea, mits gemeente(n) en/of de provincie financieel ook een bedrag extra ter beschikking stellen. Of dit gaat lukken is onzeker. De voorwaarden voor dit noodpakket zijn nog niet gepubliceerd.

Afgelopen weekend is aan de achterban gevraagd om het museum te steunen door vriend te worden van het museum of een donatie te doen. Met een korte video waarin directeur Sarah Heijse de situatie uitlegt en persoonlijk oproept om het museum te helpen. Deze video vind je hier: https://youtu.be/inTsD-cTeHI

Daarnaast is op de website en in de nieuwsbrief een heel uitgebreid artikel gedeeld over de financiële situatie. Het uitgebreide artikel vind je hier: https://www.airbornemuseum.nl/nieuwsbericht/gevolgen-coronacrisis-voor-airborne-museum Veel mensen laten weten dat ze het erg waarderen dat het museum zo transparant zijn. In heel korte tijd zijn al meer dan 250 mensen vriend geworden van het museum, is er flink gedoneerd en wordt de video heel actief gedeeld.

https://youtu.be/inTsD-cTeHI