Hoe maatregelen Ruimte voor de Rivier ook voor ruimtelijke kwaliteit staan

Nederlandse rivieren krijgen steeds meer water te verwerken en daarmee stijgt de kans op overstromingen. Om dat te voorkomen, worden op 34 verschillende plaatsen maatregelen genomen. Het gaat om dijkverleggingen, uiterwaardvergravingen, hoogwatergeulen, zomerbed- en kribverlagingen, een ontpoldering en een waterberging. Dat is al een opgave van formaat. Maar Ruimte voor de Rivier kent nog een tweede doelstelling: ruimtelijke kwaliteit. Een unieke dubbelopdracht die een veilig en mooi rivierengebied moet opleveren.

Ruimte voor de RIvier

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.