Ijsesel bij Wijhe Foto: LennartBolks via wikimedia

Restanten middeleeuws schip gevonden bij Deventer

Bij graafwerkzaamheden aan een geul langs de IJssel in Deventer zijn fragmenten gevonden van een schip dat naar verwachting rond 1500 is gebouwd, zegt stadsarcheoloog van Deventer Bart Vermeulen. De resten bevinden zich onder water en worden op dit moment geborgen. De vondst werd gedaan bij graafwerkzaamheden voor het project Ruimte voor de Rivier.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.