Hoe de stad Groningen haar monumentale hofjes wil redden

CC BY-SA 3.0
Typografengasthuis in Groningen Foto: Dickelbers via Wikimedia

Om te voorkomen dat de kenmerkende hofjes in de stad Groningen worden verwaarloosd, wil de gemeente een aantal van die hofjes onderbrengen in het Groninger Monumentenfonds. Het gaat om hofjes die nu nog in handen zijn van woningcorporaties.

Door de hofjes onder te brengen in het fonds denkt wethouder Roeland van der Schaaf grip te krijgen op de toekomst van de hofjes. “Volgens het rijk heeft de corporatie geen rol als monumentenbeheerder. Daarom vinden we het goed dat het fonds die rol overneemt. Daarmee zorgen we ervoor dat de monumentale waarde in stand blijft.”