Huis voor de Kunsten Limburg opent subsidieregeling voor corona-initiatieven

Naast de reguliere Bijdrageregeling van het Huis voor de Kunsten Limburg kunnen initiatiefnemers van projecten die een bijdrage leveren aan cultuur in Limburg ten tijde van de coronacrisis, een aanvraag indienen. De Bijdrageregeling Corona-initiatieven geldt als incidentele ondersteuning en kan vanaf nu worden ingediend.

Uit de recent gepubliceerde notitie over de gevolgen van de coronacrisis op de Limburgse cultuursector (www.hklimburg.nl/sectoradviezen) blijkt de schade binnen de sector groot. Om het hoofd te bieden aan de effecten van de crisis roept het Huis initiatiefnemers van nieuwe of aanpaste culturele projecten op een aanvraag in te dienen (www.hklimburg.nl/bijdrageregelingcorona). Het Huis stimuleert daarmee innovatie tijdens crisistijden en draagt bij aan de instandhouding van de Limburgse cultuursector. Projecten die voldoen aan de landelijke maatregelen, betrekking hebben op cultuureducatie of cultuurparticipatie, een cross-over maken met bijvoorbeeld sport of welzijn, maatschappelijke impact hebben en diversiteit bevorderen kunnen in aanmerking komen.