Innovatief zonnedak siert Pakhuis de Zwijger

Zonnepanelen op Pakhuis de Zwijger Foto via De Groene Grachten

Sinds enkele dagen bevindt zich op het dak van Pakhuis de Zwijger in Amsterdam een dak van dunne film zonnepanelen. Het ontwerp is afkomstig van JansZon, de winnaar van de prijsvraag ‘Zon op de Zwijger’ die in het najaar 2014 plaatsvond op initiatief van De Groene Grachten, Stadsherstel en de gemeente Amsterdam. De prijsvraag heeft de mogelijkheden voor zonnepanelen op monumenten in kaart gebracht. Op vrijdag 9 oktober 2015, Dag van de Duurzaamheid, wordt ‘Zon op de Zwijger’ officieel geopend.

15 partijen hebben een ontwerp ingediend. Een zevenkoppige vakjury koos JansZon als winnaar. De prijsvraag beoogt te stimuleren hoe nieuwe zonnetechnologie ingepast kan worden op monumentale daken, daar waar dat met conventionele panelen vaak niet kan. Zowel de niet-reflecterende, matzwarte panelen zelf, als ook de manier waarop de panelen bevestigd zijn, zijn in dit ontwerp uniek.

Amsterdam heeft ruim 12 vierkante kilometer aan dakoppervlak dat geschikt is voor zonnepanelen, waterberging, groene daken, etcetera. De kansen liggen dus letterlijk op het dak. Met name de kansen voor zonnepanelen zijn recent in een stroomversnelling geraakt. De beperkende voorwaarden voor zonnepanelen in beschermd stadsgezicht zijn gewijzigd (‘30% regel’). Eind mei bracht Bureau Monumenten en Archeologie de kansen voor zonnepanelen in kaart. Op 2/3 van de daken in Amsterdam centrum blijken zonnepanelen te zijn toegestaan.