Eerste Open Monumentendag comité dag 2022

Jaarlijks wordt het Open Monumentendag weekend in september lokaal georganiseerd door honderden comités. Zij hebben het contact met de monumenten eigenaren en organiseren lokaal het Open Monumentendag weekend in lijn met het jaarlijkse thema. Dit jaar is het landelijke thema Duurzaamheid.  

De comités werden altijd uitgenodigd voor de officiële opening een aantal dagen voor het Open Monumentendag-weekend. In de praktijk bleek dit voor velen een te drukke week zo begin september, waardoor er weinig gehoor werd gegeven aan deze uitnodiging. Nederland Monumentenland heeft daarom besloten om de comités voortaan uit te nodigen in het voorjaar. Op woensdag 25 mei jongstleden konden daarom de landelijke comités elkaar ontmoeten in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam om kennis uit te wisselen en te genieten van het prachtige museum.