KB stopt met opname en verwerking archeologische rapporten

CC BY SA 3.0
Koninklijke Bibliotheek Foto: Ferdi De gier via wikimedia

Vanaf 1 juli neemt de Koninklijke Bibliotheek (KB) geen digitale/ analoge archeologische rapporten meer op in de collectie. Het is dan niet meer nodig deze rapporten te deponeren bij de KB om verdubbeling van informatiestromen te voorkomen. Door de samenwerking van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed met Data Archiving and Networked Services worden de archeologische rapporten duurzaam bewaard bij DANS.

De KNA verplicht om uiterlijk twee jaar na het beëindigen van het veldwerk het vondstmateriaal te deponeren bij het aangewezen depot en de projectdocumentatie waaronder het standaard rapport over te dragen aan Archis (RCE), provinciaal of gemeentelijk depot en een e-depot (DANS).