Kwaliteit monumentale Bakenessergracht in Haarlem verder achteruit

Bakenessergracht in Haarlem.
Bakenessergracht in Haarlem. Foto: Jan Stobbe

Bewoners van de Bakenessergracht in Haarlem maken zich al jaren zorgen over de voortdurende achteruitgang van de kwaliteit van hun woon- en leefomgeving. Een groeiende toename van bestelbussen en zware vrachtauto’s veroorzaakt steeds vaker verkeersgevaarlijke situaties voor fietsers en wandelaars. De monumenten en historische kade aan weerszijden van de gracht vertonen in toenemende mate scheuren of andere gebreken.

De gemeente Haarlem, verantwoordelijk voor de huidige toestand op de van oorsprong Middeleeuwse gracht, weigert ondanks gedane toezeggingen de verkeersproblematiek op te lossen.

Foto: Jan Stobbe

Recentelijk besloot het college van burgemeester en wethouders tot het plaatsen van afvalcontainers en afvalbakken op de kade en nabij monumenten. Die zullen het aangezicht van de Bakenessergracht blijvend ontsieren. De inzameling veroorzaakt nog meer verkeersbewegingen. De ontbinding van GFT afval in de groene plastic emmers veroorzaakt stankoverlast voor bewoners en toeristen.

Van de gelegenheid schriftelijk bezwaar in te dienen tegen het betreffende besluit is door vele bewoners en enkele instellingen gebruik gemaakt. Daarin hebben de indieners onder andere alternatieve lokaties genoemd.

Bakenessergracht Haarlem. Foto: Jan Stobbe

De Bakenessergracht is ontstaan in de periode 1350-1450 en is de oudste stadsgracht van Haarlem. Het vormde de grens tussen de oude stad Haarlem en het voormalige dorp Bakenes. Aan de gracht bevinden zich 50
Rijksmonumenten. Dat is bijna de helft van de totale bebouwing. De historische huizen, de kademuur en de waterloop vallen binnen de grenzen van het Beschermd Stadsgezicht Haarlem. Hier woonden o.a. de schilders Frans Hals, Philips Wouwerman en Anton Mauve, de schrijver Willem Bilderdijk. Albert Einstein verbleef er korte tijd op uitnodiging van een van de bewoners.

Dit bericht is ingezonden door Jan Stobbe.