Lancering GeschiedenisLokaal Fryslân

Fries Museum in Leeuwarden
Fries Museum en Fries Verzetsmuseum in Leeuwarden Foto: Wutsje via Wikimedia CC BY-SA 3.0

Nieuw online bronnenplatform voor onderwijs

Op donderdag 14 april gaat het nieuwe bronnenplatform geschiedenislokaalfryslân.nl online. De site voorziet in de behoefte van Friese scholen naar online bronnen en lesmateriaal over erfgoed in Fryslân. Docenten en leerlingen kunnen er onderzoek doen naar gedigitaliseerde historische bronnen uit hun eigen omgeving. GeschiedenisLokaal Fryslân is een initiatief van Historisch Centrum Leeuwarden (HCL), Tresoar en Fries Verzetsmuseum, namens alle erfgoedinstellingen in Fryslân. De site is gevuld in samenwerking met studenten van de lerarenopleiding Geschiedenis van NHL Stenden Hogeschool.

Lokale bronnen

GeschiedenisLokaal Fryslân is onderdeel van het landelijk netwerk Geschiedenis Lokaal, dat regionale historische bronnen van archieven, musea en andere erfgoedinstellingen toegankelijk maakt. Op site zijn de bronnen overzichtelijk gegroepeerd per tijdvak, thema en locatie. Een bron kan een filmpje, document, foto, plattegrond of tijdlijn zijn, die iets vertelt over een specifieke periode of gebeurtenis. Bij de bronnen wordt kant-en-klaar lesmateriaal aangeboden. Hiermee maken leerlingen en docenten kennis met de historie van het dorp, de stad of de regio waar zij wonen. Want de straten waarin zij dagelijks lopen, fietsen of rijden hebben vaak een interessante geschiedenis. Via GeschiedenisLokaal Fryslân komt het Friese verleden dichterbij en tot leven.

Fryslân

Bijzonder aan GeschiedenisLokaal is dat erfgoedinstellingen uit het hele land kunnen deelnemen. Dat kan zelfstandig, maar ook met een aantal archieven en musea gezamenlijk. In Fryslân is voor het laatste gekozen, omdat de erfgoedinstellingen in deze provincie gewend zijn veel samen te werken. Historisch Centrum Leeuwarden (HCL), Tresoar en Fries Verzetsmuseum hebben het initiatief genomen, maar andere Friese erfgoedinstellingen kunnen zich bij geschiedenislokaalfryslan.nl aansluiten. Dit geldt ook voor docenten in het onderwijs en voor studenten van de lerarenopleiding, die zo hun bronnen en lessen duurzaam kunnen delen met collega’s. GeschiedenisLokaal Fryslân richt zich voorlopig op het voortgezet onderwijs, maar is in een later stadium ook geschikt voor het primair onderwijs.

Lancering

De presentatie van GeschiedenisLokaal Fryslân vindt plaats op donderdag 14 april van 16.00 tot 18.00 uur. Het programma start met een korte stadswandeling vanaf Historisch Centrum Leeuwarden (Groeneweg 1, Leeuwarden). Gidsen zijn de NHL Stenden studenten, die meehielpen bij het vullen van het Friese platform. Onderweg vertellen zij over gebeurtenissen in de Leeuwarder geschiedenis die zij tijdens hun onderzoek tegenkwamen. Eindpunt van de stadswandeling is het Fries Verzetsmuseum. Hier wordt geschiedenislokaalfryslan.nl officieel gelanceerd door Wiebe Wieling, voorzitter Koninklijke Vereniging “De Friesche Elf Steden”, voorzitter RvT Leeuwarden-Fryslân culturele hoofdstad van Europa 2018 en voormalig schoolbestuurder Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord.