Ministeriële erkenning voor werkwijze Het Groninger Landschap

Villa De Vennen, hoofdkantoor van Het Groninger Landschap
Villa De Vennen, hoofdkantoor van Het Groninger Landschap. Foto: Wutsje via Wikimedia CC BY-SA 4.0

Het Groninger Landschap heeft van de minister van OCW de status van professionele organisatie voor monumentenbehoud (POM) gekregen. Dat is een erkenning voor de professionele wijze waarop de stichting omgaat met de monumenten die onder haar beheer vallen. De stichting spant zich in voor natuurgebieden en beheert  87 rijksmonumenten.

Hugo Dokter, hoofd Erfgoed bij Het Groninger Landschap: ‘Die status moet je aanvragen en aan allerlei voorwaarden voldoen, onder meer over de kwaliteit van je restauratie- en onderhoudsplannen.’ De POM-status is toegekend op advies van de Raad van Cultuur.