Monumentenorganisaties slaan handen ineen voor Open Monumentendag

Op de foto zijn te zien (van links naar rechts): Pieter Siebinga, directeur Nationaal Restauratiefonds Roland van Schelven, voorzitter Stichting Open Monumentendag Dorit Bouman, voorzitter Stichting Erfgoedlab Fred Vos, voorzitter Federatie Instandhouding Monumenten

Op 1 juli 2015 hebben vier monumentenorganisaties een intentieverklaring getekend om de Open Monumentendag te steunen en daarbij tot een nauwere samenwerking in de monumentensector te komen. Deze organisaties zijn de Federatie Instandhouding Monumenten, Nationaal Restauratiefonds, Stichting Erfgoedlab en Stichting Open Monumentendag.

Samen met de monumentensector
De Stichting Open Monumentendag grijpt het stoppen van de hoofdsponsor Rabo Vastgoedgroep per 2016 aan om samen met de monumentensector een vernieuwingsslag te maken. De sector heeft tijdens een aantal expertmeetings kenbaar gemaakt het gezamenlijke belang om de Open Monumentendag door te laten gaan en deze verder te vernieuwen te onderschrijven. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed staat positief tegenover de samenwerking.

Verklaring
De Open Monumentendag is gericht op het brede publiek: de monumentenliefhebber. In de verklaring wordt de noodzaak uiteengezet om activiteiten in de organisatie van de dag meer te richten op beleving van het erfgoed, draagvlakvergroting en kennisdeling. Door nauwer te gaan samenwerken verwachten de organisaties dat dit effectiever en efficiënter kan worden bereikt.

Bovenaan lijst succesvolle culturele evenementen
“We zijn er trots op dat we na bijna 30 jaar nog steeds bovenaan de lijst van succesvolle culturele evenementen van ons land staan, met vorig jaar meer dan een miljoen bezoekers”, aldus Edith den Hartigh, directeur Stichting Open Monumentendag. Rabo Vastgoedgroep was vanaf de eerste Open Monumentendag landelijke hoofdsponsor van het evenement. “Zonder de hoofdsponsor was dit niet gelukt. We zijn Rabo Vastgoedgroep en rechtsvoorganger Bouwfonds zeer dankbaar voor de jarenlange samenwerking”.

Vervolgstappen
Ten behoeve van de nauwere samenwerking zal er een nieuw organisatiemodel en businessplan worden opgesteld. De implementatie zal vanaf 1 januari 2016 plaats vinden.