Mooiste monumentale boerderij van Brabant in de knel door nieuwbouw

Boerderij in Vlijmen
Boerderij in Vlijmen. Foto: still omroep Brabant

Naast de 17e-eeuwse boerderij in Vlijmen, één van Brabants oudste boerderijen,  worden twee nieuwe woningen gebouwd die de omgeving van de boerderij voorgoed veranderen.

Stichting de Brabantse Boerderij is tegen: “Vroeger lagen de boerderijen in een stuk groen. Akkers, een moestuin, weilanden voor de dieren en een stuk natuur waar het hout gesprokkeld kon worden. En die unieke plekken zijn enorm aan het verdwijnen in Brabant”, zegt voorzitter Strouken. Eigenaresse Maria Kivits is een petitie gestart tegen de nieuwbouw.  Van Gogh Nationaal overweegt het monument op te nemen in een educatieve route van het park.

  1. Zoals helaas zo vaak wordt er pas bij dreigende aantasting van een omgeving (zoals hier de directe omgeving van deze boerderij) aan de bel getrokken. Beter is het wanneer voor die tijd bij de gemeente aandacht vragen voor de bijzondere cultuurhistorische waarde van de omgeving. Dan kan misschien al vanuit de gemeente bescherming plaatsvinden door bijv. de aanwijzing van gemeentelijk beschermd dorpsgezicht, waardoor het nooit zover hoeft te komen. Bewoners en belangenorganisatie zouden zich vaker van hun eigen woonomgeving moeten afvragen of de cultuurhistorische waarden voldoende geborgd zijn in het bestemmingsplan.
    Wat deze zaak betreft: hopelijk ziet de gemeente Vlijmen de waarde hiervan in en gaat de bouw van die woningen niet door, of althans met respect voor en inpassing in de directe omgeving.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.