Nationale Dialoog Bouwcultuur: 5 maart 2020

Nationale Dialoog Bouwcultuur
Nationale Dialoog Bouwcultuur

Niet eerder waren we op zoveel fronten tegelijk aan het werk: woningbouw, energietransitie, waterberging, nieuwe infrastructuur, herbestemming, kringlooplandbouw, enzovoort. Alle investeringen die we nu doen, bepalen de context voor toekomstige generaties. Hoe kunnen we straks trots terugkijken op wat we nu aan het creëren zijn? Durven we ons eigen werk- en denkkader even los te laten en onbevangen nieuwsgierig te zijn naar wat anderen denken en doen? De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en Kunsten ’92 organiseren op 5 maart 2020 de Nationale Dialoog Bouwcultuur. Een dag vol perspectiefwisseling en dialoog over onze ruimtelijke en culturele ambities.

Waarom? 

  • Omdat de kwaliteit van onze fysieke leefomgeving een gezamenlijk doel is.
  • Omdat bouwen ook een culturele daad is.
  • Omdat we vanuit onze bouwcultuur een bijdrage willen leveren aan het streven naar een kwalitatief hoogwaardige Europese Baukultur, vastgelegd in de Verklaring van Davos 2018.
  • Omdat het College van Rijksadviseurs en de Raad voor Cultuur binnenkort een advies uitbrengen over de Nederlandse uitwerking van de Verklaring van Davos 2018.
  • Omdat de nieuwe Omgevingswet en de Nationale Omgevingsvisie (en ook de vervanging van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp, ARO) vragen om integrale belangenafweging en nieuwe werkvormen, door alle vertrouwde instituties en (bestuurs)lagen heen.

Voor wie?
Voor professionals die deel uit maken van onze bouwcultuur en dagelijks werken aan de ruimtelijke en culturele toekomst van Nederland, maar elkaar niet, te weinig of alleen op vertrouwd terrein spreken: ontwerpers, adviseurs, bouwers, kunstenaars, investeerders, erfgoedprofessionals, architecten, projectontwikkelaars, energiebedrijven, opdrachtgevers en bestuurders. 

Waar + wanneer?
5 maart 2020 van 10.00 tot 17.00 uur inclusief terreinverkenningen en afsluitende borrel.
Inloop 9.30 uur. Start programma 10.00 uur.
Park Vliegbasis Soesterberg: Shelter 611, Commandobunker, Secret Operation 610.
Hertenlaan, Den Dolder. 
Toegang: € 150 (incl. BTW), inclusief lunch, borrel en publicatie

Met wie? 
De Nationale Dialoog is mede mogelijk gemaakt door de ministeries van OCW en BZK, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het College van Rijksadviseurs. 
Samenwerkingspartners: BNA, BNSP, Bouwend Nederland, DutchCulture, Federatie Grote Monumentengemeenten, NEPROM, NVDE, Planbureau voor de Leefomgeving, Raad voor Cultuur, Studio Frank Havermans, Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland, Topteam Creatieve Industrie, VAWR en Vereniging Deltametropool.

Wat?
Tijdens het ochtendprogramma lichten Marijke van Hees (Raad voor Cultuur) en Floris Alkemade (Rijksbouwmeester) hun gezamenlijke advies toe. Gevolgd door een interactieve sessie waarin de belangrijkste spelers een urgente stelling poneren – onder leiding van Natasja van den Berg en Leen Verbeek (Commissaris van de Koning in Flevoland). De Fotograaf des Vaderlands, Jan Dirk van der Burg, sluit de ochtend beeldend af met zijn visie op de Nederlandse Bouwcultuur. 
Marleen Stikker opent de middag met haar keynote om de aanwezigen weer op scherp te zetten voor deelname aan een van de 8 werksessies. Met de ondertekening van het Pact van Soesterberg, aan het eind van de dag, spreken de deelnemende partijen de intentie uit om de komende jaren intensief samen te werken aan bevordering van een goede Bouwcultuur.

Meld u hier direct aan.

Lees meer over het programma en de werksessies.