Nationale samenwerking maritiem historisch onderzoek

Oude Haven en Maasbruggen in Rotterdam
Oude Haven en Maasbruggen in Rotterdam Foto: KLM Aerocarto via Wikimedia CC0

Vanaf dit jaar wordt het maritiem historisch onderzoek nationaal op elkaar afgestemd. Het Maritiem Museum (in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam), het Scheepvaartmuseum (in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam) en de Leerstoel Zeegeschiedenis van de Universiteit Leiden willen door fundamenteel wetenschappelijk onderzoek een zo breed mogelijk publiek bewustmaken van de maritieme wortels in de identiteit van de Nederlandse economie en samenleving.

De nieuwe infrastructuur, die uit deze samenwerking ontstaat, zal jonge onderzoekers kansen bieden zich te specialiseren in maritieme geschiedenis en het gebruik van maritiem erfgoed als bron van kennis.