Natuurmonumenten onthult “Het Stiltebankje” in Ruinen

Nationaal Park Dwingelderveld, Ruinen, Drenthe Foto: Natuurmonumenten

Bij het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten in Ruinen, is donderdagochtend 17 september “Het Stiltebankje” onthult door TV-boswachter Arjan Postma en namens de Nederlandse Stichting Geluidhinder (NSG) overgedragen aan de provincie Drenthe. Dit stiltebankje is de prijs voor het Dwingelderveld als winnaar in de uitverkiezing tot “Het Stilste gebied van Nederland”. 

Natuurmonumenten is trots dat het Dwingelderveld is verkozen tot “Het stilste gebied” van ons land. De uitgestrekte grote stille heide van het Dwingelderveld is één van de laatste gebieden met een ongestoorde horizon, waar ’s-nachts duisternis nog echte duisternis is en waar de geluiden van de natuur niet worden overstemt door snelwegen, spoorlijnen of andere geluidsbronnen. Stilte is daarom ook door Natuurmonumenten benoemd als één van de kernwaarden van het gebied.

De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) die zich al vijftig jaar inzet voor het reduceren van geluidshinder heeft, ter gelegenheid van haar 50 jarig bestaan, aan alle Nederlandse provincies gevraagd “stiltegebieden” in te dienen als kandidaat voor deze uitverkiezing. Een onafhankelijke jury heeft op basis van geluidsmetingen, alsmede het beleid van de betreffende provincies aangaande “stilte gebieden”, bepaald welk gebied zich de Stilste mag noemen.Ter gelegenheid van de uitverkiezing heeft de NSG het stiltebankje beschikbaar gesteld. Het bankje is door de voorzitter van de jury, TV-boswachter Arjen Postma uitgereikt aan de gedeputeerde van de provincie Drenthe, dhr. Tjisse Stelpstra (CU).

De vierkoppige jury bestaande uit Arjan Postma (TV-boswachter), Ursula Jernberg (fotograaf en ‘verbeelder’ van de stilste plek op Aarde), Kester Freriks (schrijver, o.a. voor de NRC) en Irene van Kamp (RIVM, Centrum voor Duurzaamheid , Milieu-Gezondheid Onderzoek). Heeft het ingezonden beeld en geluidsmateriaal van de verschillende provincies beoordeeld. Afgelopen voorjaar zijn de inzendingen teruggebracht tot 3 genomineerden, te weten: de Asbroekheide in de provincie Limburg, het Dwingelderveld in de provincie Drenthe en het Haaksbergerveen in Overijssel.

De gemeten geluidwaarden in de genomineerde stiltegebieden liggen op 30 dB(A) of net iets lager en zijn de laagste van alle inzendingen. Een dB(A)-getal kan volgens de jury niet het enige criterium zijn maar ook het provinciale beleid aangaande stiltegebieden is daarbij bekeken. Daarom is aan de drie provincies gevraagd om informatie aan te leveren over hun stilte- en natuurbeleid dat betrekking heeft op het genomineerde gebied. Met deze gebiedsinformatie als aanvulling is de winnaar uitgekozen.

De aanleg van de geluidswal tussen de A28 en het Dwingelderveld is daarbij van doorslaggevende betekenis geweest. Met de aanleg heeft de provincie getoond dat ze het belang van de stilte koestert en beleid omzet in concrete acties.

Gezeten op het bankje kunnen de bezoekers aan het stilste gebied van Nederland hun bezoek op gepaste wijze, luisterend naar de rust, beginnen. Stilte lijkt zo vanzelfsprekend, totdat je gaat luisteren.