Herziene uitgave van ‘Sterk Water: De Nieuwe Hollandse Waterlinie’

Sterk Water. De Nieuwe Hollandse Waterlinie | Chris Will

Op 6 september verschijnt bij Uitgeverij Matrijs in samenwerking met Programma Nieuwe Hollandse Waterlinie ‘Sterk Water. De Nieuwe Hollandse Waterlinie’ van Chris Will. Dit rijk geïllustreerde boek is een geheel herziene, geactualiseerde uitgave van het succesvolle standaardwerk Sterk Water. Tekst en beeld geven een breed inzicht in het ontstaan, de ontwikkelingen, de militaire werking en het huidige gebruik van de Hollandse Waterlinie.

De Hollandse Waterlinie was eeuwenlang het geheime wapen van Nederland. Deze hoofdverdediging van ons land liep van Muiden tot de Biesbosch en is gebaseerd op het onder water zetten van land. De uitzonderlijke omstandigheden van het cultuurlandschap van de Utrechtse en Hollandse polders gaven de bewoners deze bijzondere mogelijkheid tot verdediging. Vanwege de rijke ervaringen met het waterbeheer kon onze erfvijand zo ook als bondgenoot functioneren.

In het Rampjaar 1672 werd de Waterlinie voor het eerst met succes ingezet tegen de Fransen. De laatsten die gebruik maakten van dit defensiesysteem waren de Duitse bezetters in 1944-1945. Hierna heeft de Linie, na eeuwenlang trouwe dienst, haar militaire betekenis verloren.

Tegenwoordig is de Nieuwe Hollandse Waterlinie het grootste rijksmonument van Nederland en uniek in de wereld. Het goed bewaarde post-militaire landschap met ruim veertig forten, honderden posten en batterijen, militaire sluizen en waterwerken is grotendeels publiek toegankelijk en beleefbaar. Bekend zijn vestingsteden als Gorinchem en Naarden. De forten rond Utrecht zijn tegenwoordig in gebruik als clubhuis, horeca en trouwlocatie.

Dit rijk geïllustreerde boek is een geheel herziene, geactualiseerde uitgave van het succesvolle standaardwerk Sterk Water. Tekst en beeld geven een breed inzicht in het ontstaan, de ontwikkelingen, de militaire werking en het huidige gebruik van de Hollandse Waterlinie.

Boekinformatie
Sterk Water. De Nieuwe Hollandse Waterlinie | Chris Will | 192 blz. | 22 x 28 cm | genaaid gebrocheerd met omslagflappen| ISBN 978-90-5345-557-9 |€ 24,95