Symposium ‘Veiligheid op Forten en Vestingwerken’

Kinderen op een pyramide bunker in de waterlinie. Foto: Desiree Meulemans

Forten en vestingwerken worden in toenemende mate gewaardeerd, zichtbaar en bezocht. De intensieve herbestemmingstrajecten van onder andere de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam en de daaraan verbonden Unesco Werelderfgoed nominatie, heeft ervoor gezorgd dat het erfgoed steeds meer in de belangstelling staat. Forten, vestingwerken en waterlinies presenteren zich gebundeld via bijvoorbeeld forten.nl en trekken daarom als erfgoedbranche veel meer bezoekers dan voorheen. Deze ontwikkeling heeft directe gevolgen voor het beheer, de kwaliteit en de veiligheid op de erfgoedlocaties. Om inzicht te krijgen in de diverse aspecten van die veiligheid organiseert Debie & Verkuijl in samenwerking met Monumentenbezit, Liniebreed Ondernemen en de Nationale Monumentenorganisatie op 29 september 2022 een symposium.

Forten en vestingwerken staan midden in de maatschappij. Steeds meer gemeenten en eigenaren besluiten hun forten- en vestingerfgoed in oude luister te herstellen. De ooit verborgen oases van groen met de versteende ridders die veranderden in levende forten, vragen door toenemende bezoekersstromen intensiever onderhoud en beheer. Daarbij brengen de karakteristieke schuine wallen veiligheidsrisico’s met zich mee voor zowel de bezoeker als voor degene die professioneel betrokken is bij de inrichting, het beheer en het behoud van het militaire erfgoed.

Fort Nieuwersluis. Foto: Tom Goossens

In april 2018 verongelukte erfgoedhovenier Paul Verkuijl tijdens werkzaamheden op de wallen van Naarden Vesting. Met de organisatie van dit start-symposium wil Patricia Debie, van  Debie & Verkuijl, de noodzaak van veiligheid op forten en vestingwerken onderstrepen. Samen met Monumentenbezit, Liniebreed Ondernemen, de Nationale Monumentenorganisatie en met medewerking van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wordt zo een belangrijke eerste stap gezet richting de duurzame verbinding van allerhande belanghebbenden op het gebied van kwaliteit en veiligheid op forten en vestingwerken.

Het symposium gaat breed in op de veiligheidsaspecten van werken op, aan en in historische verdedigingswerken. Wie heeft welke verantwoordelijkheid? Hoe leg je dit vast? Welke veiligheidsprotocollen zijn er? Welk risico loopt de bezoeker? Wat als er een ongeval plaatsvindt? En hoe kan je op voorhand rekening houden met de veiligheid in de ontwikkel- en beheerfase? 

Het doel van het symposium is drieledig: bewustwording van het belang van veiligheid, reflecteren op de rol die eenieder speelt en het waarderen van duurzaam veilige monumenten. Het symposium is interessant voor eigenaren, beheerders, exploitanten, gemeenten, provincies, waterschappen, architecten, aannemers en vrijwilligers betrokken bij forten en vestingwerken. 

Datum: donderdag 29 september 2022
Aanvang: 13.00 uur – 17.00 uur.
Locatie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort. 
Kosten: € 25 per persoon. 
Opgeven via: https://www.liniebreed.nl/agenda/seminar-29-september/