VriendenLoterij steunt forten, vestingen, bunkers en waterlinies met € 450.000

Bram Mellaart, Juke van Niekerk en Titia de Zeeuw van Liniebreed Ondernemen nemen cheque in ontvangst

Stichting Liniebreed Ondernemen ontvangt € 450.000 van de VriendenLoterij. De stichting, waar de VriendenLoterij al sinds 2020 hoofdpartner van is, ontvangt de bijdrage om waterlinies, forten, bunkers en vestingwerken als cultuurhistorisch erfgoed te beschermen en het belang daarvan onder de aandacht te brengen bij een breed publiek. In totaal kon de VriendenLoterij dankzij haar deelnemers over 2021 met een bedrag van bijna 134 miljoen euro bijdragen aan behoud van cultureel erfgoed en het welzijn van mensen.

“Door heel Nederland zijn waterlinies, forten en vestingwerken te vinden. Stichting Liniebreed Ondernemen is de spin in het web van alle belanghebbenden, of het nu gaat om restauratie, exploitatie, ontsluiting of vernieuwing. Zo wordt al het potentieel van dit erfgoed benut. Een duurzame en maatschappelijke operatie die wij als VriendenLoterij graag steunen.” aldus Dorine Manson, managing director van de VriendenLoterij.

Juke van Niekerk directeur-bestuurder Liniebreed Ondernemen: “Wat een cadeau voor al het verdedigingserfgoed dat we ondersteunen, nu en in toekomst. Samen vormen we een bijzondere en relatief jonge erfgoedbeweging die meer en meer wordt gekend. We zijn de spelers van VriendenLoterij heel dankbaar dat we forten, bunkers waterlinies en vestingwerken zichtbaar en beleefbaar hebben kunnen maken voor steeds meer mensen. Daar gaan we -dankzij deze omvangrijke schenking- met veel passie mee door”.

Bijna 134 miljoen euro voor culturele partners en goede doelen
De VriendenLoterij viert wat het leven mooi maakt: onze verbondenheid met anderen en met onze kunst en cultuur. Dankzij 1,1 miljoen deelnemers kon de VriendenLoterij over 2021 opgeteld een bedrag van bijna € 134 miljoen schenken aan 57 culturele partners en bijna 3500 goede doelen.