Nieuwe EU-auteursrechtrichtinglijn: online publicatie van erfgoed makkelijker

Copyright
Copyright Beeld: Clker-Free-Vector-Images via Pixabay CC0

Het wordt makkelijker voor erfgoedinstellingen zoals archiefinstellingen en musea licenties te krijgen om werken te digitaliseren en online te publiceren. Ook worden mogelijkheden om auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor onderwijs, onderzoek en behoud van cultureel erfgoed verruimd.

Op 15 april heeft de Raad van Ministers van de EU de nieuwe auteursrechtrichtlijn aangenomen, waarin dit wordt geregeld. De nieuwe EU-auteursrechtrichtlijn moet een alomvattend kader bieden met duidelijke regels, aangepast aan het digitale tijdperk. Deze zijn gunstig voor zowel het auteursrechtelijk beschermd materiaal als voor houders van auteursrechten, uitgevers, aanbieders en gebruikers.