Nieuwe subsidies voor Landschap

In 2010 wordt een geheel nieuwe subsidiestelsel van kracht voor natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer. Tot 15 januari 2010 kunnen subsidieaanvragen worden ingediend. De subsidies kunnen aangevraagd worden door agrariërs en andere eigenaren van landbouwgrond. Ook voor landschapselementen zoals houtwallen, poelen, singels of hoogstamfruitbomen zijn er beheersubsidies mogelijk.

ScherpenzeelseKrant.nl