Nijmegen benoemt 26 naoorlogse panden tot monument

Voorportaal kerk Molenstraat, Nijmegen. Bron: Gemeente Nijmegen.

De gemeente gaat 26 naoorlogse panden in het centrum aanwijzen als monument. Deze gebouwen maken deel uit van de herbouw van de stad na de Tweede Wereldoorlog en zijn in veel gevallen ook verfraaid met kunst. Voorbeelden hiervan zijn het Centraal Station en de kerk in de Molenstraat. De gemeente vindt het belangrijk om deze gebouwen én de kunstwerken zoveel mogelijk te behouden. Naast bescherming zet ze ook in op bewustwording. Daarom ontvangen alle eigenaren van panden met daaraan kunst uit de wederopbouwperiode een brief over het belang van dit erfgoed en hoe dit te behouden.

Spaarvarkentjes

Na de oorlog werd het verwoeste Nijmegen in rap tempo en vol optimisme opnieuw opgebouwd. Het stadsbestuur wilde vooral het centrum moderniseren en verfraaien. Na de grauwe oorlogsjaren moest alles mooier worden. Bij de naoorlogse gebouwen was daarom volop ruimte voor kunst. Denk hierbij aan reliëfs of plastieken aan de gevel, glaskunstwerken en mozaïeken. De kunstwerken geven vaak informatie over de functie van het gebouw, zoals de twee spaarvarkentjes aan de achterzijde van een voormalig bankgebouw aan het Mariënburg (nu sushi restaurant).

Geruisloze verdwijning

Veel gebouwgebonden kunst uit de periode 1940-1990 in Nijmegen is te vinden aan winkels, schoolgebouwen en kerken. Van de ongeveer 300 naoorlogse kunstwerken is al bijna de helft verdwenen. Vaak gaan ze verloren bij een verbouwing of herontwikkeling, omdat de de waarde of betekenis ervan onbekend is. Van de nog ongeveer 150 overgebleven werken is of wordt een deel beschermd als monument. Maar zo’n 100 nog bestaande kunstwerken zijn niet beschermd en verdienen daarom extra aandacht zodat ze niet geruisloos verdwijnen.

Bescherming en bewustwording

De gemeente start een beschermingsprocedure voor 26 wederopbouwpanden in de binnenstad, vaak met een bijbehorend kunstwerk. Deze procedure isonderdeel van het programma ‘Nijmeegs erfgoed beschermd’. Naast deze bescherming wil de gemeente waardering en bewustwording op gang brengen. Zowel bij eigenaren als inwoners en bezoekers van de stad. Eigenaren van panden met daaraan een kunstwerk krijgen binnenkort een brief over het belang en de waarde van de wederopbouwkunst en hoe het werk te behouden. Ze kunnen bij de gemeente terecht voor vragen en advies over onderhoud en bij verbouw op mailadres erfgoed@nijmegen.nl